COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Apa meteorică

De ce este important ca apa pluvială să fie epurată?

Apele meteorice, înainte de a ajunge pe sol, spală din atmosferă poluanții existenți și, împreună cu uleiurile, hidrocarburile de pe asfalt și apele uzate menajere, sunt preluate în sistemul de canalizare și transportate la Stația de Epurare a orașului.

Pulberile în suspensie și dioxidul de azot sunt recunoscuți în prezent drept poluanți care afectează grav sănătatea umană. De exemplu, pulberile fine în suspensie (PM2,5) din aer reduc speranța de viață cu peste opt luni.

Prin urmare, dacă nu ar fi curățată, ”apa de ploaie” ar realiza transferul agenților poluatori din aer și de pe sol direct în râuri. De aceea este esențial ca apa meteo să treacă prin filtrul numit Stație de Epurare.

Cantitatea de precipitații transmisă de A.N.M. în luna ianuarie 2020
Stația MeteorologicăCantitatea de precipitații
Focșani0,8 litri/mp
Adjud
0,5 litri/mp

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice @ 2020 | Toate drepturile rezervate