COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

În data de 18 februarie 2016 au avut loc 3 conferințe de presă pentru informarea publicului în legătură cu implementarea proiectului și prezentarea bilantului următoarelor contracte de lucrări:

Data : 18-2-2016

 - Automatizarea și monitorizarea sistemului de alimentare cu apă precum și a stațiilor de pompare pentru apele uzate colectate din localitățile Focșani, Cîmpineanca și Golești, aglomerarea Focșani, județul Vrancea

 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Focșani Lot 4, județul Vrancea

 - Rețele de canalizare în localitatea Homocea,județul Vrancea.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate