COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

Evenimente

* In data de 14.02.2020 a avut loc Intâlnirea publică locală privind inaugurarea lucrărilor în localitatea Obrejița din cadrul contractului de lucrări VN-CL-07- Rețele de apă și canalizare în gruparea Gugești

* In data de 14.02.2020 a avut loc Intâlnirea publică locală privind inaugurarea lucrărilor în localitatea Urechești din cadrul contractului de lucrări VN-CL-07- Rețele de apă și canalizare în gruparea Gugești

* In data de 03.09.2019 a avut loc Intalnirea publică locală privind inaugurarea lucrărilor în localitatea Gugești din cadrul contractului de lucrări VN-CL-07-Rețele de apă și canalizare în gruparea Gugești
* In data de 08.05.2019 a avut loc Intâlnirea publică locală privind inaugurarea lucrărilor în localitatea Jorăști din cadrul contractului de lucrări VN-CL-01- Rețele apă și canalizare în gruparea Focșani 1.

* In data de 18.06.2019 a avut loc Intâlnirea publică locală privind inaugurarea lucrărilor în localitatea Vârteșcoiu  din cadrul contractului de lucrări VN-CL-07- Rețele apă și canalizare în gruparea Gugești.

* In data de 02.07.2019 a avut loc Intâlnirea publică locală privind inaugurarea lucrărilor în localitatea Dumbrăvești  din cadrul contractului de lucrări VN-CL-07- Rețele apă și canalizare în gruparea Gugești.

* În data de 27.02.2019  a avut loc Intâlnirea publică locală  privind  inaugurarea lucrărilor în localitatea Bolotești din cadrul contractului de lucrări, VN-CL-05-Rețele apă și canalizare în gruparea Odobești

* În data de 12.03.2019  a avut loc Intâlnirea publică locală privind  inaugurarea lucrărilor   în localitatea Mărășești din cadrul contractului de lucrări, VN-CL-06-Rețele apă și canalizare în gruparea Panciu, UAT-Mărășești 

* În data de 3.04.2019  au avut loc Intâlnirile  publice locale privind inaugurarea lucrărilor  în localitățile Străoane  și Panciu din cadrulcontractului de lucrări, VN-CL-06—Rețele apă și canalizare în gruparea Panciu, UAT-Mărășești 

* In data de 27.02.2019 a avut loc Intalnirea locală privind inaugurarea lucrărilor în localitatea Bolotești din cadrul contractului de lucrări VN – CL – 05 – Rețele de apă și canalizare în gruparea Odobești. 

* În data de 4 dec. 2018 a avut loc întâlnirea locală privind inaugurarea lucrărilor în localitatea Ruginești, din cadrul contractului VN-CL-04 - Rețele apă și canalizare în gruparea Adjud.

* În data de 1 nov. 2018 a avut loc întâlnirea locală privind inaugurarea lucrărilor în localitatea Jariștea, din cadrul contractului VN-CL-05 - Rețele apă și canalizare în gruparea Odobești.

* În data de 18 sept. 2018 a avut loc întâlnirea locală privind inaugurarea lucrărilor în localitatea Adjud, din cadrul contractului VN-CL-04 - Rețele de apă și canalizare în gruparea Adjud.

* În data de 11 sept. 2018 a avut loc întâlnirea locală privind inaugurarea lucrărilor în localitățile Golești și Cîmpineanca, din cadrul contractului VN-CL-02 - Rețele apă și canalizare în gruparea Focșani 2.

* În data de 6 sept. 2018 a avut loc întâlnirea locală privind inaugurarea lucrărilor în localitatea Odobești, din cadrul contractului VN-CL-05 - Rețele de apă și canalizare în gruparea Odobești.

* În data de 24 aug. 2018 a avut loc întâlnirea locală privind inaugurarea lucrărilor în localitatea Focșani, din cadrul contractului VN-CL-01 - Rețele de apă și canalizare în gruparea Focșani 1.

* În data de 14 aug. 2018 a avut loc întâlnirea locală privind inaugurarea lucrărilor în localitățile Gologanu, Milcovul și Răstoaca, din cadrul contractului VN-CL-01 - Rețele apă și canalizare în gruparea Focșani 1.

* În data de 13 aug. 2018 a avut loc conferința de presă privind semnarea contractului de lucrări VN-CL-06 - Rețele apă și canalizare în gruparea Panciu și UAT Mărășești.

* În data de 1 aug. 2018 a avut loc conferința de presă privind semnarea contractului de lucrări VN-CL-04 - Rețele de apă și canalizare în gruparea Adjud.

* În data de 24 iul. 2018 a avut loc întâlnirea locală privind inaugurarea lucrărilor în cadrul contractului VN-CL-09, în localitatea Cîrligele.

* În data de 23 iul. 2018 a fost organizată conferința de presă privind semnarea contractului de lucrări, VN-CL-02- Rețele apă și canalizare în gruparea Focșani 2.

* În data de 10 iul. 2018 a fost organizată conferința de presă privind semnarea contractului de lucrări, VN-CL-05 - Rețele apă și canalizare în gruparea Odobești.


Începerea oficială a proiectului a avut loc odată cu lansarea primului contract de lucrări, în 10 noiembrie 2010, destinat reabilitării și extinderii fronturilor de captare, aducțiuni, stații de clorare, rezervoare și stații de pompare în aglomerările Odobești, Mărășești, Panciu și Adjud.

* În data de 23 martie 2011 a fost organizată conferința de presă de deschidere oficială a contractului de lucrări "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Panciu, județul Vrancea, Lot 1, Lot 2 și Lot 3".

* Pentru contractul "Construirea rețelei de canalizare în localitatea Homocea" în data de 24 martie 2011 a avut loc conferința de presă de deschidere oficială a acestui contract.

* În data de 29 martie 2011 a fost organizată conferința de presă de deschidere oficială a contractului de lucrări "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Adjud".

* Lucrările din Mărășești au fost lansate oficial în data de 30 martie 2011, când s-a desfășurat conferința de presă pentru contractul "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Mărășești".

În data de 28 apr. 2011 a fost organizată conferința de presă de deschidere oficială a contractului de reabilitare, extindere și construcție de stații de epurare în 5 aglomerări: Odobești, Mărășești, Panciu, Adjud și Homocea.

Contractele ce se vor derula în Focșani au fost inaugurate în data de 26 iulie 2011, odată cu organizarea conferinței de presă de deschidere oficială a contractelor de lucrări pentru reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în municipiu.

Joi, 11 aug. 2011, a fost organizată conferința de presă de deschidere oficială a contractului de lucrări pentru reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cîmpineanca.

În data de 21 martie 2014 a fost organizată o conferință de presă cu ocazia terminării mai multor contracte. A fost prezentat stadiul proiectului de către directorul CUP Focșani.

În data de 18 feb. 2016 au avut loc 3 conferințe de presă pentru informarea publicului în legătură cu implementarea proiectului și prezentarea bilanțului următoarelor contracte de lucrări:

- Automatizarea și monitorizarea sistemului de alimentare cu apă, precum și a stațiilor de pompare pentru apele uzate colectate, din localitățile Focșani, Cîmpineanca și Golești, aglomerarea Focșani, județul Vrancea.

Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Focșani, Lot 4, județul Vrancea.

- Rețele de canalizare în localitatea Homocea, județul Vrancea.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate