COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

Despre noi


Istoria noastră

Locuitorii orașului Focșani se foloseau de apa din puțuri, care era sărată sau sălcie, căci apa din gârlele trase din Milcov, ce traversau orașul, nu putea fi întrebuințată decât pentru adăpatul vitelor sau la nevoile casnice ale oamenilor.

Pentru înlăturarea acestui mare inconvenient, Constantin Basarab Brâncoveanu a adus apă pentru prima dată în târgul Focșanilor de la Faraoane, dintr-un izvor care a alimentat populația orașului cu apă până aproape de anii 1900, când s-a adus apă din izvoarele de la Babele, mai sus de comuna Găgești.

Prima ciușmea (fântână) a fost numită Cap-bun, pe maidanul ce era în fața caselor lui Tachi Pastia, supranumit și Cap bun. Iar unul dintre primii conducători ai aducțiunii de apă din Focșani a fost o față bisericească, Episcopul Buzăului, Chir Constandie (Epitropul Ciușmelelor din Focșani). Prima denumire a formei organizate de aducere a apelor bune de băut în Focșani s-a numit Casa Ciușmelilor.

·  În 1904 apar primele semne ale introducerii canalizării în oraşul Focşani, când s-au construit puţuri absorbante în apropierea ciuşmelelor, deoarece erau probleme legate de modul folosire a apei (locuitorii lăsau să curgă apa la robinetele din curţi, atât vara, pentru a fi rece, cât şi iarna, pentru a nu îngheţa, acţiuni care duceau la formarea bălţilor iar iarna la mari porţiuni îngheţate).

În timp s-a dovedit că apa nu ajungea la toată populaţia oraşului şi de aceea s-a procedat la oprirea furnizării apei pe timpul nopţii.

Până la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial s-au canalizat mare parte din străzile Focșaniului, gârla Cacaina, se obțin autorizații și se execută lucrări de racordare a particularilor la rețeaua de canalizare.

Un nou pas în administrarea alimentării cu apă și colectării apelor uzate în Focșani este reprezentat de înființarea, în 1940, a Întreprinderilor Comunale, serviciu subordonat Primăriei, care se ocupă, printre altele, și cu întreținerea infrastructurii rețelelor de apă și canalizare.

·  În anul 1970 se realizează prima investiție majoră: Stația de Epurare a orașului Focșani.     

·  În 1974, datorită nevoii crescute de apă a orașului, se realizează în partea de est a Focșaniului, șoseaua spre Suraia, 7 puțuri de apă, la adâncimi de peste 150 m.

Modernizarea Stației de Pompare s-a finalizat în luna mai 2001 iar a Uzinei de Apă Focșani în luna august 2001.


Livrarea de apă potabilă și canalizarea-epurarea apelor uzate au reprezentat obiectul de activitate al Companiei încă din vechi timpuri, teritorial fiind operator de servicii apă potabilă și canalizare până în anul 1990 în toate orașele din județul Vrancea. Prin restructurări succesive și politici de reducere a activității doar la nivel de localitate, aceste servicii s-au degradat în orașele mici.

Doar S.C. CUP S.A. Focșani a reușit, prin operarea în municipiul Focșani a serviciilor de apă și canalizare, să aibă capacitatea să reopereze aceste servicii la nivel județean începând cu anul 2008.

În prezent, suntem singurul Operator Regional care gestionează serviciile de apă-canal pentru toate orașele județului Vrancea. Avem experiență în managementul unor programe de anvergură cu finanțare europeană, finalizând cu succes proiecte implementate prin intermediul Programului de Dezvoltare a Utilităților Municipale și ISPA. Conform celor mai recente date, numărul locuitorilor conectați la serviciile de apă este de aproximativ 184.000 iar a celor conectați la serviciile de canalizare-epurare a apelor uzate este de aproximativ 125.500.




Misiuni și Obiective

Respectarea tuturor standardelor specifice în domeniul sănătății populației și al protecției mediului în întreaga zonă de operare.

Verificarea și preluarea de măsuri menite să reducă pierderile de apă la nivelul localităților deservite.

Acțiuni de extindere și modernizarea sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel regional.

Crearea unor relații de colaborare cu instituțiile de presă locală astfel încât serviciile reciproce să avantajeze activitatea companiei în relația cu consumatorii.

Managementul Riscurilor

Unul dintre cele mai importante standarde ce compun Codul controlului intern, aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015, este standardul referitor la managementul riscurilor.

Conform acestui standard, fiecare entitate publică are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activităților sale, să elaboreze planuri corespunzatoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective.

GDPR

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA Focșani este operatorul care vă prelucrează în mod confidențial datele cu caracter personal. Pentru aceasta, conform prevederilor imperative ale REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, am desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, cu care puteți intra în contact la adresa de email dpo@cupfocsani.ro

Proiecte in derulare

22/12 2021
PDD

Status Proiect: In derulare

Proiecte Finalizate

28/11 2014
POS Mediu

Status Proiect: Finalizat
01/11 2007
ISPA

Status Proiect: Finalizat
01/5 2001
MUDP

Status Proiect: Finalizat
31/12 2023
DIGITALIZARE

Status Proiect: Finalizat
31/12 2023
POIM

Status Proiect: Finalizat
31/5 2024
PNRR

Status Proiect: Finalizat

Echipa noastra

Ec. Bogdan Matișan

Director Economic

Ing. Gheorghe Vasilescu

Director General
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate