COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

Sucursala Apă Canal Focșani

Furnizarea de apă potabilă și canalizarea-epurarea apelor uzate au reprezentat dintotdeauna obiectul de activitate al Companiei, fiind operator de servicii apă potabilă și canalizare până în anul 1990 în toate orașele din județul Vrancea. În pofida restructurărilor succesive și a politicilor de reducere a activității doar la nivel de localitate, CUP SA Focșani a reușit, prin operarea în municipiul Focșani a serviciilor de apă și canalizare, să re-opereze aceste servicii la nivel județean începând cu anul 2008.

În dorința de a continua dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare puse la dispoziție populației, de a îmbunătăți serviciile prestate, dar și de a menține tarifele în limite suportabile pentru utilizatori, fosta regie autonomă CUP RA Focșani a fost reorganizată din 2008 în societate comercială pe acțiuni, în vederea înființării unui Operator Regional pentru componenta de apă și canalizare.

Noua structură a CUP SA Focșani gestionează serviciile de apă-canal pentru toate orașele județului Vrancea, numărul consumatorilor casnici beneficiari ai serviciilor de apă-canal ajungând la aproximativ 95.000.

Delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în favoarea operatorului CUP SA a fost aprobată de către fiecare Consiliu Local, compania noastră fiind operativă în 5 localități din județ, membre ale asociației Vranceaqua, prin preluarea serviciilor de apă și canalizare.

Puțină istorie

În 1904 apar primele semne ale introducerii canalizarii in oraşul Focşani. Acestea vin în urma unor probleme legate de noul mod de distribuţie şi folosire a apei. Locuitorii lăsau să curgă apa la robinetele din curţi, atât vara, pentru a fi rece cât şi iarna pentru a nu îngheţa. În lipsa de canalizare, s-au construit puţuri absorbante în apropierea ciuşmelelor. Aceste puţuri erau nişte gropi cu bolovani la fund care, atingând stratul permeabil de subsol, primesc şi absorb apa ce se scurge de la robinetul ciuşmelelor.

În anul 1906 s-a adus în atenţia consilierilor necesitatea dezvoltării sistemului de canalizare a oraşului, lucrările fiind începute în anul 1912.

La 1920 distribuirea apei în oraş se realiza pe conducte metalice care aveau o lungime totală de 41258 ml. Instalaţiile publice erau ciuşmele, 54 de robinete, fântâni de fontă în număr de 12. La 1921 se discută pentru prima dată necesitatea introducerii “negreşit a apometrelor pentru măsurătoarea apei furnizate, aşa precum există şi în alte oraşe, care vor aduce şi avantajul că nu se va face risipă de apă, lasându-se scurgerea apelor pe rigolele stradelor pe care le deteriorează”.

Un nou pas în administrarea alimentării cu apă și colectării apelor uzate în Focșani, o reprezintă înființarea, în 1940, a Întreprinderilor Comunale, serviciu subordonat Primariei, care se ocupa printre altele și cu întreținerea infrastructurii rețelelor de apă și canalizare.

În anul 1956 apare pentru prima data menționată în Arhivele Naționale Întreprinderea de gospodărire comunală Focșani, ca o comasare a Întreprinderii Comunale “Grivița Roșie” cu Întreprinderea de Localuri și Locuințe Focșani. Aceasta nouă formă de organizare, avea în administrare pe lângă serviciul de apă și canalizare și altele precum: băile comunale, salubritatea, întreținerea și reparația străzilor, administrare cimitire, chirii clădiri.

Prin Memorandul de finanțare semnat în 2001 între UE și Guvernul României pentru demararea proiectului ISPA “Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și a Stației de Epurare Focșani”, s-au realizat 11.282 m rețea de canalizare pentru 45 de străzi, 2.539 m rețea de canalizare pentru riveranii șoselei de centură DN2 și reabilitarea canalului colector Sturdza pe o lungime de 1.279 m. Au fost racordate la sistemul de canalizare un număr de 817 case, aproximativ 2.450 locuitori.

Mândrești
Golești
Cîmpineanca
Cotești (Cotești, Budești, Goleștii de Sus, Valea Cotești)
Gologanu
Sediul Central, Str. N. Titulescu nr. 9
Luni - Joi: 07.30 - 16.15
Vineri: 07.30 - 14.15

Serviciul Comercial, Str. Simion Bărnuțiu nr. 2
Luni - Vineri: 08.00 - 16.30
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate