COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Factura în Format Electronic

Vă informăm că operatorul COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA Focșani vă poate transmite factura aferentă serviciilor de apă și/sau canalizare în format electronic, pe adresa dumneavoastră de e-mail.


Pentru aceasta, aveți la dispoziție două opțiuni:

1.  să ne solicitați în scris acest lucru pe formularele găsite la casierii, registratură sau birourile de relații cu publicul;

sau

2. să ne transmiteți un e-mail la adresa comercial@cupfocsani.ro, care va conține următorul text:


Nume, Prenume / Denumire ..................................................................................................., adresa ..................................................................................................................................., îmi dau acordul pentru primirea facturii în format electronic, pe adresa de e-mail .........................................................................................

Cod client ................................................  (completați codul de client înscris pe factură)

Telefon mobil .....................................................................


Prin această solicitare, consimt ca Operatorul CUP SA Focșani să-mi prelucreze datele cu caracter personal, în următoarele scopuri: transmiterea pe adresa de e-mail și/sau telefonul mobil a facturii aferente serviciilor de apă și/sau canalizare; informări diverse legate strict de furnizarea și/sau încasarea acestor servicii (exclus mesaje de marketing).


Oricând vă puteți retrage consimțământul dat. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.


Cerere tip FACTURA ÎN FORMAT ELECTRONIC

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice @ 2021 | Toate drepturile rezervate