COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Prezentare companie

Furnizarea de apă potabilă și canalizarea-epurarea apelor uzate au fost obiectul de activitate al Companiei încă din vechi timpuri, teritorial a fost operator de servicii apă potabilă și canalizare până în anul 1990 în toate orașele din județul Vrancea. Prin restructurări succesive și politici de reducere a activității doar la nivel de localitate, aceste servicii s-au degradat în orașele mici. Doar CUP SA Focșani a reușit, prin operarea în municipiul Focșani a serviciilor de apă și canalizare, să devină capabilă să re-opereze aceste servicii la nivel județean începând cu anul 2008.

În dorința de a continua dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare puse la dispoziție populației, precum și îmbunătățirea serviciilor prestate, dar și de a menține tarifele în limite suportabile pentru utilizatori, fosta regie autonomă CUP RA Focșani a fost reorganizată din 2008 în societate comercială pe acțiuni, în vederea înființării unui Operator Regional pentru componenta de apă și canalizare.

După aderarea la Uniunea Europeană, piața serviciilor publice s-a deschis concurenței și implicit, procedurilor de licitație. Prin legislație nu este permisă participarea regiilor autonome la licitațiile organizate pe piața serviciilor publice ci doar a societăților comerciale.

Atragerea de fonduri europene presupune înființarea acestui operator cu activitate la nivelul județului, cu centre în orașele Focșani, Odobești, Adjud, Mărășești și Panciu.

Pentru a îndeplini scopul acestor asocieri, Compania noastră dorește să revigoreze sistemele de alimentare cu apă și canalizare-epurare ape uzate, lăsate de către foștii administratori (1990-2009) într-o totală indiferență investițională și operațională.

Noua structură a CUP SA Focșani gestionează serviciile de apă-canal pentru toate orașele județului Vrancea, numărul consumatorilor casnici beneficiari ai serviciilor de apă-canal ajungând la aproximativ 95.000.

Avem experiență în managementul altor programe de anvergură, având deja creată structura necesară (Unitatea de Implementare a Proiectului). Compania a finalizat cu succes programele MUDP II și ISPA de reabilitare a stației de epurare și de modernizare a canalizării în orașul Focșani, prin Măsurile ISPA Nr. 2001/RO/16/P/PE/012-02 și 2001/RO/16/P/PE/012-03.

Axarea exclusivă pe serviciile de alimentare cu apă și canalizare a presupus separarea de divizia de gestionare a deșeurilor și salubritate stradală, care făceau parte din structura fostei Regii Autonome, aceasta devenind o societate comercială distinctă.

În septembrie 2009 s-a finalizat contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară VRANCEAQUA și SC CUP SA, în calitate de Operator Regional.

Delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în favoarea operatorului CUP SA a fost aprobată de către fiecare Consiliu Local, compania noastră fiind operativă în 5 localități din județ, membre ale asociației, prin preluarea serviciilor de apă și canalizare.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate