COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

Publicitatea și promovarea proiectului

Toate activitățile de publicitate din cadrul proiectului sunt implementate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 1159/2000.

Măsuri de publicitate/asigurare a vizibilității proiectului realizate până în prezent:

- Montare panouri de afișaj cu informații referitoare la lucrările desfășurate în locațiile proiectului Adjud, Panciu, Odobești, Homocea, Mărășești pentru contractele PLG 01, PLR 06, PLR 07, PLR 08, PLR 09, PLR 10.

- Realizarea broșurii de prezentare a proiectului, având elemente prin care este identificat proiectul din Vrancea, precum și siglele obligatorii prevăzute în "Manualul de identitate vizuală pentru Programul Operațional Sectorial Mediu" și "Manualul de identitate vizuală pentru Instrumentele Structurale 2007-2013 în România", care au fost distribuite la conferințele de presă organizate pentru cele șase contracte de lucrări lansate în 2011.

- Realizare fluturași de informare a populației afectate de lucrări: au fost realizați fluturași, în variantă color, pentru 5 contracte de lucrări.

- Realizare mape proiect: au fost realizate mape de presă, în variantă color, distribuite la conferințele de presă organizate pentru cele șase contracte de lucrări lansate până în prezent. Acestea au inclus broșura generală de prezentare a proiectului, pix, caiet, DVD.

- Realizare bannere: a fost realizat un banner de interior de dimensiuni 4 x 1.2 m pentru săli cu capacitate mai mare de 100 persoane, acesta fiind utilizat la toate conferințele de presă organizate până în prezent, și un banner roll-up de interior, acesta fiind, de asemenea, utilizat la toate conferințele de presă organizate până în prezent. Acestea respectă cerințele manualelor de identitate vizuală menționate mai sus.

- Realizare site web: site-ul web este unul dintre principalele instrumente de PR/comunicare, prin postarea de informații actualizate.

- Conferințe de presă: au fost organizate conferințe de presă pentru șase contracte de lucrări: PLR 08 - "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Panciu", PLR 10 - "Construirea rețelei de canalizare în localitatea Homocea, Județul Vrancea", PLR 09 - "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Adjud", PLR 06 - "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Odobești", PLR 07 - "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Mărășești", PLG 02 - "Reabilitare, extindere și construcție stații de epurare în aglomerările Odobești, Mărășești, Panciu, Adjud și Homocea".

- Comunicate de presă publicate în două ziare cotidiene cu tiraj, ce acoperă zona județului Vrancea pentru șapte contracte de lucrări:

1. PLG 01 "Reabilitarea și extinderea fronturilor de captare, aducțiuni, stații de clorare, rezervoare și stații de pompare în aglomerările Odobești, Mărășești, Panciu și Adjud"

2. PLR 10 - Homocea - "Construirea rețelei de canalizare în localitatea Homocea, Județul Vrancea"

3. PLR 09 Adjud - "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Adjud, Județul Vrancea - Lot 1 și Lot 2"

4. PLR 08 Panciu - "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Panciu, județul Vrancea - Lot 1 , Lot 2 și Lot 3"

5. PLR 07 Mărășești -"Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Mărășești, Județul Vrancea - Lot 1 și Lot 2"

6. PLR 06 Odobești - "Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Odobești, Județul Vrancea - Lot 1 și Lot 2"

7. PLG 02 Stații de epurare - "Reabilitare, extindere și construcție stații de epurare în aglomerările Odobești, Mărășești, Panciu, Adjud și Homocea"

Comunicatele au conținut informații relevante legate de zona lucrărilor, tipul lucrărilor și perioada de derulare, precum și informații legate de publicitatea contribuției Uniunii Europene.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate