COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

Unitatea de Implementare a Proiectului POS Mediu

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) este structura organizatorică în cadrul Companiei de Operare Regională, responsabilă cu coordonarea și monitorizarea programării implementării tehnice și financiare a măsurilor de intervenție aprobate prin POS Mediu.

Pe durata implementării proiectului prin intermediul UIP se va asigura:

- Derularea procedurilor de achiziții publice

- Managementul financiar

- Managementul, coordonarea și supervizarea contractelor

- Preluarea lucrărilor după punerea în funcțiune și supravegherea lor pe durata perioadei de notificare a defectelor;

- Închiderea proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate