COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

Program de furnizare apă potabilă - Zona Rurală

În contextul perioadei secetoase pe care o traversăm și, în consecință, al surselor de apă neîndestulătoare, dar și al unui consum foarte mare de apă pentru întreținerea culturilor agricole, furnizarea apei în regim continuu, în anumite localități din mediul rural, nu este posibilă.

Pentru a suplini aceste neajunsuri până la finalizarea proiectului investițional, singura metodă de rezolvare, în prezent, a acestor probleme este furnizarea apei pe baza unui program, ca și în anii anteriori

Perioadele de pauză sunt necesare pentru refacerea stocului de apă din rezervoare.

CÎRLIGELE 
zile cu soț *06:00-10:00

Cîrligele (str. Focșani - aval,

str. Giguluil, str. Morii - parțial)


17:00-21:00

Cîrligele ( str. Focșani - amonte,

str. Moldovenilor - aval, str. Morii - parțial)

zile fără soț **06:00-10:00Bonțești (gravitație + pompare)


Cîrligele (str. Focșani, str. Narciselor,

str. Moldovenilor - amonte)


17:00-21:00
Blidari

* alternativ în zilele fără soţ, o zi dimineață, o zi după-amiază.

** alternativ în zilele cu soţ, o zi dimineață, o zi după-amiază.VÂRTEȘCOIU
zilnic06:00 - 22:00Beciu, Râmniceanca, Faraoanele, Pietroasa
HOMOCEA
zile imparezona de alimentare Centru - Primărie - ieșirea către Ploșcuțeni
zile parezona de alimentare Centru - Cireșoaia - ieșirea către Lespezi
COTEȘTI
zilnic
06:00 - 10:00
17:00 - 21:00

zona Piața Cotești

- str. Echității, Vadului, Crizantemelor, Azurului,

Magnoliei, Morii, Gîrlei 

zilnic

06:00 - 10:00
17:00 - 21:00

sat Valea Cotești

- str. Independenței, Trandafirilor, Credinței,

Izvor, Aurora, Violetelor nr. 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49

zilnic

06:00 - 10:00
17:00 - 21:00

sat Goleștii de Sus

sat BUDEȘTI

alternativ, o zi da, o zi nu

*începând cu 22 sept.20

Budești (deal) – str. Eternității, Zefirului, Măceșului, Mărului

str. Avântului, Fântânelor, Primăvenii, Socului, Loturi,

Cenușari, Mălinului, Prunului

alternativ, o zi da, una nu

*începând cu 23 sept.20

str. Culturii, Castanului, Mușcatelor, Spicului, Răzoare, Liliacului,

Grădinarilor, Răsăritului, Dornei, Violetelor, Matului

Odobasca (deal) – str. Funcționarului

Odobasca (vale) – str. Rozelor, Muzelor, Miresmelor, Pădurii, Liniștei, Ficusului

În funcție de consumul de apă sau de cantitatea de precipitații înregistrate, intervalul de furnizare a apei poate suferi modificări (poate fi redus, mărit sau poate fi asigurată apă în regim continuu).

N.B. * Legea nr. 241/2006 a serviciului dealimentare cu apă și de canalizare stipulează la art. 4 alin. (1): apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei (…)” iar ”utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menționate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al localităţilor (…)”

      ** Legea nr. 241/2006 precizează la art. 31 alin. (5): ”Utilizatorii au obligația de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv prevederile Regulamentului serviciului”.

    *** Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile care fac parte dinAsociația de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA” prevede la art. 201 alin. (2): ”În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau îngheț, distribuția apei se va face după un program propus de operator și aprobat de autoritatea administrației publice locale, program ce va fi adus la cunoștința utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media sau afișare).”


Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice @ 2020 | Toate drepturile rezervate