COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

Program de furnizare apă potabilă - Zona Rurală

În contextul perioadei secetoase pe care o traversăm și, în consecință, al surselor de apă neîndestulătoare, dar și al unui consum foarte mare de apă pentru întreținerea culturilor agricole, furnizarea apei în regim continuu, în anumite localități din mediul rural, nu este posibilă.

Pentru a suplini aceste neajunsuri până la finalizarea proiectului investițional, singura metodă de rezolvare, în prezent, a acestor probleme este furnizarea apei pe baza unui program, ca și în anii anteriori

Perioadele de pauză sunt necesare pentru refacerea stocului de apă din rezervoare.

CÎRLIGELE 
zile cu soț06:00-09:00
Blidari


Cîrligele (pompare str. Instituțiilor, str. Focșani - aval,

str. Moldovenilor - aval, str. Morii - parțial)


18:00-21:00Bonțești (gravitație + pompare)


Cîrligele (gravitație Bonțești - str. Focșani, str. Narciselor,

str. Moldovenilor - amonte)Cîrligele (pompare str. Focșani - amonte, str. Gigului, str. Morii - parțial)
zile fără soț06:00-09:00Bonțești (gravitație + pompare)


Cîrligele (gravitație Bonțești - str. Focșani, str. Narciselor,

str. Moldovenilor - amonte)Cîrligele (pompare str. Focșani - amonte,

str. Gigului, str. Morii - parțial)


18:00-21:00
Blidari


Cîrligele (pompare str. Instituțiilor, str. Focșani - aval,

str. Moldovenilor - aval, str. Morii - parțial)
OBREJIȚA
zilnic
06:00-09:00
18:00-21:00

GUGEȘTI
zilnic
06:00-09:00
18:00-21:00

TÂMBOEȘTI 

alternativ (o zi dimineață, a treia zi după-amiază)*

* începând cu 30.06.2020

06:00-09:00
Bordești

alternativ (o zi dimineață, a treia zi după-amiază)*

* începând cu 30.06.2020

18:00-21:00
Pădureni
ex: în data de 03.07.2020 apa va fi furnizată între orele
06:00-09:00 Pădureni 
18:00-21:00 Bordești

Astfel încât furnizarea apei să se realizeze alternativ dimineață/după-amiază, se implementează următorul program:

modulul 1 de alternanțăîntre orele 6:00-9:00 / 18:00-21:00 - Ruget, Cărădăneștiîncepând cu 01.07.2020.

modulul 2 de alternanțăîntre orele 6:00-9:00 / 18:00-21:00 - Slimnic, Trestieniîncepând cu 02.07.2020.

DUMBRĂVENI

zilnic06:00 - 21:00 *

* în condițiile în care consumul de apă se va menține ridicat, programul de apă va fi modificat în sensul furnizării doar între orele 06:00 - 09:00 și 17:00 - 21:00, fiind necesar un interval mai mare pentru refacerea stocului de apă din rezervoare.


BOLOTEȘTI

zilnic08:00 - 16:00Găgești deal, Pietroasa, Vitănești
zilnic16:00 - 08:00Găgești vale, Bolotești

VÂRTEȘCOIU

zilnic07:00 - 22:00Beciu, Râmniceanca, Faraoanele, Pietroasa
RUGINEȘTI
zile pare06:00 - 22:00zona de alimentare Mușat, sat Anghelești, Copăcești
zile impare
06:00 - 22:00zona de alimentare sat Văleni, Dăsăgești, Deleni
HOMOCEA
zile imparezona de alimentare Centru - Primărie - ieșirea către Ploșcuțeni
zile parezona de alimentare Centru - Cireșoaia - ieșirea către Lespezi
COTEȘTI
zilnic
06:00 - 10:00
17:00 - 21:00

zona Piața Cotești

- str. Echității, Vadului, Crizantemelor, Azurului,

Magnoliei, Morii, Gîrlei 

alternativ

* o zi dimineață,

o zi după-amiază

06:00 - 10:00
17:00 - 21:00

zona Valea Cotești

- str. Independenței, Trandafirilor, Credinței,

Izvor, Aurora, Violetelor nr. 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49

ex: 16.05.2020
17:00 - 21:00
17.05.2020
6:00 - 10:00

alternativ

* o zi dimineață,

o zi după-amiază

06:00 - 10:00
17:00 - 21:00

în zona Cotești

str. Izvor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Progresului,

Hurhuia, Drumul Matului, sat Goleștii de Sus

ex: 16.05.2020
06:00 - 10:00
17.05.2020
17:00 - 21:00
sat BUDEȘTI

o dată la două zile*

* începând cu 16.05.2020

str. Culturii, Castanului, Mușcatelor, Spicului, Răzoare, Liliacului,

Grădinarilor, Răsăritului, Dornei, Violetelor, Matului, Funcționarului

o dată la două zile*

* începând cu 17.05.2020

Odobasca (vale) – str. Rozelor, Muzelor, Miresmelor, Pădurii, Liniștei, Ficusului

Budești (deal) – str. Eternității, Zefirului, Măceșului, Mărului

o dată la două zile*

* începând cu 18.05.2020

str. Avântului, Fântânelor, Primăvenii, Socului, Loturi,

Cenușari, Mălinului, Prunului

În funcție de consumul de apă sau de cantitatea de precipitații înregistrate, intervalul de furnizare a apei poate suferi modificări (poate fi redus, mărit sau poate fi asigurată apă în regim continuu).

N.B. * Legea nr. 241/2006 a serviciului dealimentare cu apă și de canalizare stipulează la art. 4 alin. (1): apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei (…)” iar ”utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menționate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al localităţilor (…)”

      ** Legea nr. 241/2006 precizează la art. 31 alin. (5): ”Utilizatorii au obligația de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv prevederile Regulamentului serviciului”.

    *** Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile care fac parte dinAsociația de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA” prevede la art. 201 alin. (2): ”În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau îngheț, distribuția apei se va face după un program propus de operator și aprobat de autoritatea administrației publice locale, program ce va fi adus la cunoștința utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media sau afișare).”


Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice @ 2020 | Toate drepturile rezervate