COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Legislatie


Legea 241/2006 - Serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată
Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 55/2000 - Modul de repartizare a consumurilor contorizate individual din blocurile de locuințe
Document : HOTARAREA_NR_55.pdf

Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 125/1996 - Stabilirea baremurilor pentru determinarea în sistem paușal a consumurilor de apă potabilă și preluarea în rețeaua publică de canalizare a apelor uzate menajere, industriale și meteorice, în vederea epurării
Document : HCL_125-1996.pdf

Ordinul 88/2007 - Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Document : Ordin_88_2007.pdf

Regulamentul unificat al serviciului de apă și de canalizare
Legea 51/2006 - Serviciile comunitare de utilităţi publice
Ordinul 90/2007 - pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
Document : Ordin_90_2007.pdf

Legea 50/1991 - Autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Document : Lege_50_1991.pdf

Legea 196/2018 - Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Asociaţiilor de Proprietari
Document : Lege_196_2018.pdf

Regulament 679/2016 - Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
Legea 190/2018 - Măsuri de punere în aplicare a Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
Document : Lege_190_2018.pdf

Legea 107/1996 - Legea apelor
Document : Lege_107_1996.pdf

Normativ NTPA-002/2002 - Condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare
Legea 447/2002 - Regimul preţurilor şi tarifelor reglementate
Document : Lege_447_2002.pdf

Legea 114/1996 - Legea locuinței
Document : Lege_114_1996.pdf

Legea 213/1998 - Bunurile proprietate publică
Document : Lege_213_1998.pdf
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate