COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Avizier


Data : 07/12 2018
S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A. Focșani cu sediul în Focşani, str. Nicolae Titulescu nr. 9, telefon 0237-226.400, fax 0237-226.402, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizației de mediu pentru “Sistemul de alimentare cu apă potabilă din Municipiul Focșani”. Informațiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfaşurate de societatea noastră pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, din Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 2 și la sediul S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani, str. Nicolae Titulescu nr.9, județul Vrancea, în zilele de luni- vineri, între orele 7.30-16.15. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Vrancea, din Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 2.

Data : 14/2 2017
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA FOCȘANI anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul ,,Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a-II-a POIM" amplasat în municipiile Focșani și Adjud, orașele: Mărășești, Panciu și Odobești și comunele: Golești, Vânători, Milcovul, Gologanu, Răstoaca, Tătăranu, Vulturu, Nănești, Măicănești, Cîmpineanca, Vîrteșcoiu, Broșteni, Cîrligele, Cotești, Urechești, Popești, Bordești, Jariștea, Tulnici, Gugești, Homocea, Sihlea, Soveja, Tâmboiești, Bolotești, Obrejița, Suraia, Biliești, Dumbrăveni, Straoane, Ruginești, Slobozia Bradului, intravilan și extravilan, jud. Vrancea. Decizia autorității de mediu precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea și la sediul CUP SA din Focșani, str. N. Titulescu, nr. 9, județul Vrancea, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și în ziua de vineri, între orele 8.00-14.00. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 25.02.2017.

Data : 27/10 2015
SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a-II-a POIM” propus a se amplasa în municipiile Focșani și Adjud, orașele Mărășești, Panciu și Odobești cât și comunele: Golești, Vânători, Milcovul, Gologanu, Răstoaca, Tătăranu, Vulturu, Nănești , Măicănești, Vârteșcoiu, Broșteni, Cârligele, Cotești, Urechești, Popești, Bordești, Jariștea, Tulnici, Gugești, Homocea, Sihlea, Soveja, Tîmboiești, Bolotești, Obrejița, Slobozia Bradului, Suraia, Biliești, Dumbrăveni, Străoane, Ruginești, Slobozia Ciorăști, Cîmpineanca, intravilan și extravilan, județul Vrancea. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea și la sediul titularului de proiect din Focșani, str. N. Titulescu nr. 9, județul Vrancea, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și în ziua de vineri, între orele 8.00 – 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea.

Data : 29/4 2015
SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a-II-a POIM - Sistemul de apă uzată" propus a se amplasa în localitățile: Dumbrăveni, Obrejița, Bordești, Popești, Sihlea, Slobozia Bradului, Tîmboiești, Urechești, Ruginești, Biliești, Nănești, Suraia, Tătăranu, Vulturu, județul Vrancea. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu , nr. 2, jud. Vrancea și la sediul titularului de proiect din Focșani, din str. N. Titulescu, nr. 9, județul Vrancea, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 și în ziua de vineri, între orele 8.00 – 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea.

Data : 28/4 2015
SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a-II-a POIM - Sistemul de apă uzată propus a se amplasa în localitățile: Focșani, Cîmpineanca, Cîrligele, Cotești, Golești, Gologanu, Milcovul, Răstoaca, Slobozia Ciorăști, Vînători, Tulnici, Mărășești, Adjud, Măicănești, Gugești, Odobești, Broșteni, Vîrteșcoiu, Bolotești, Jariștea, Panciu, Străoane, Movilița, județul Vrancea. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu , nr. 2, jud. Vrancea și la sediul titularului de proiect din Focșani, din str. N. Titulescu nr. 9, județul Vrancea, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30, și în ziua de vineri, între orele 8.00 – 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea.

Data : 28/4 2015
SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a-II-a POIM - Sistemul de alimentare cu apă propus a se amplasa în localitățile: Focșani, Vînatori, Milcovul, Gologanu, Răstoaca, Tătăranu, Vulturu, Nănești, Ciorăști, Măicănești, Tulnici, Soveja, Mărășești , Mărășești-Doaga, Adjud, Homocea, Dumbrăveni, Ruginești, Suraia, Jariștea, Scînteia, Gugești, Odobești, Broșteni, Vîrteșcoiu, Cîrligele, Cotești, Urechești, Popești, Gura Caliței, Bordești, Panciu, Străoane-Repedea, Mărășești-Haret, Bolotești, Străoane, Tîmboiești, Tîmboiești-Pădureni, Sihlea, județul Vrancea. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea și la sediul titularului de proiect din Focșani, din str. N. Titulescu nr. 9, județul Vrancea, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30, și în ziua de vineri, între orele 8.00 – 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea.

Data : 03/4 2014
Ca urmare a lucrărilor de reabilitare a rețelei de apă rece ce deservește str. Toader Țîrdea, în ziua de 04.09.2014 (joi) între orele 9:00-16:00, va fi oprită apa potabilă la consumatorii din: str. Toader Țîrdea, N. Tatulescu, N. Titulescu, D. Gherea, Crișana, Cernei, Dogăriei, Mureș, Liniștei, Timiș, I. Creangă, Predeal, Odobești, Muncitori, Prof. C. Stere, Ec. Varga, I.L.Caragiale, Bujor, Țigoianu, Agriculturii și Prof. Kalustian.

Data : 22/6 2023
CUP SA FOCȘANI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE GENERATOR FOTOVOLTAIC DE 1 MWp pentru Stația de Epurare a CUP SA Focșani, Jud. Vrancea” , cu amplasamentul în Focșani, extravilan, T 57, P246 , 249 , 250 , 254 , 255, nr. cad. 70725, județul Vrancea. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, jud. Vrancea, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și în ziua de vineri între orele 8.00 – 14.00 și la sediul CUP SA din Focșani, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, jud. Vrancea, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.00 și în ziua de vineri între orele 8.00 – 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul APM Vrancea.

Data : 03/7 2023
CUP SA FOCȘANI, titular al proiectului “CONSTRUIRE GENERATOR FOTOVOLTAIC DE 1 MWp pentru Stația de Epurare a CUP SA Focșani , Jud. Vrancea” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru “CONSTRUIRE GENERATOR FOTOVOLTAIC DE 1 MWp pentru Stația de Epurare a CUP SA Focșani, Jud. Vrancea”, cu amplasamentul în Focșani, extravilan, T 57, P 246, 249, 250, 254, 255, nr. cad. 70725, Județul Vrancea. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 2, în zilele de luni–joi, între orele 8.00–16.30 și vineri între orele 9.00–14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea.

Data : 22/9 2023
COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Proiect regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vrancea – etapa a III-a, în perioada 2021-2027", propus a fi amplasat în extravilanul și intravilanul următoarelor U.A.T-uri: Focșani, Adjud, Bălești, Bârsești, Biliești, Boghești, Bolotești, Bordești, Broșteni, Câmpineanca, Câmpuri, Cârligele, Corbița, Cotești, Dumbrăveni, Garoafa, Golești, Gologanu, Gura Caliței, Homocea, Jariștea, Măicănești, Mărășești, Mera, Milcovul, Movilița, Nănești, Năruja, Negrilești, Obrejița, Odobești, Panciu, Ploșcuțeni, Poiana Cristei, Popești, Pufești, Răstoaca, Reghiu, Ruginești, Sihlea, Slobozia Bradului, Soveja, Străoane, Suraia, Tătăranu, Tâmboești, Tulnici, Urechești, Valea Sării, Vânători, Vârteșcoiu, Vizantea Livezi, județul Vrancea. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, județul Vrancea, în zilele de luni – joi , între orele 8.00 - 16.30, și în ziua de vineri, între orele 8.00 - 14.00, și la sediul C.U.P. SA din Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 9, jud. Vrancea, în zilele de luni – vineri, între orele 8.00 – 16.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Vrancea.

Data : 09/11 2023
COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA, titular al proiectului "Proiect regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vrancea – etapa a III-a, în perioada 2021-2027", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, cu evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Proiect regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vrancea – etapa a III a, în perioada 2021-2027", propus a fi amplasat în extravilanul și intravilanul următoarelor U.A.T-uri: Focșani, Adjud, Bălești, Bârsești, Biliești, Boghești, Bolotești, Bordești, Broșteni, Câmpineanca, Câmpuri, Cîrligele, Corbița, Cotești, Dumbrăveni, Garoafa, Golești, Gologanu, Gura Caliței, Homocea, Jariștea, Măicănești, Mărășești, Mera, Milcovul, Movilița, Nănești, Năruja, Negrilești, Obrejița, Odobești, Panciu, Ploscuțeni, Poiana Cristei, Popești, Pufești, Răstoaca, Reghiu, Ruginești, Sihlea, Slobozia Bradului, Soveja, Străoane, Suraia, Tătăranu, Tâmboești, Tulnici, Urechești, Valea Sării, Vânători, Vârteșcoiu, Vizantea Livezi, UAT Vrancea, județul Vrancea. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 2, în zilele de luni – joi , între orele 8:00 – 16:30 şi vineri, între orele 9:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro. 1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea. 2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, în termen de 10 zile de la data publicării pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea.

Data : 18/4 2024
COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA, în calitate de titular al proiectului "Proiect regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vrancea – etapa a III a, în perioada 2021-2027", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, cu evaluarea impactului asupra mediului, cu evaluare adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Proiect regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vrancea – etapa a III a, în perioada 2021-2027", propus a fi amplasat în extravilanul și intravilanul următoarelor U.A.T-uri: Focșani, Adjud, Bălești, Bârsești, Biliești, Boghești, Bolotești, Bordești, Broșteni, Câmpineanca, Câmpuri, Cârligele, Corbița, Cotești, Dumbrăveni, Garoafa, Golești, Gologanu, Gura Caliței, Homocea, Jariștea, Măicănești, Mărășești, Mera, Milcovul, Movilița, Nănești, Năruja, Negrilești, Obrejița, Odobești, Panciu, Ploșcuțeni, Poiana Cristei, Popești, Pufești, Răstoaca, Reghiu, Ruginești, Sihlea, Slobozia Bradului, Soveja, Străoane, Suraia, Tătăranu, Tâmboești, Tulnici, Urechești, Valea Sării, Vânători, Vârteșcoiu, Vizantea Livezi, județ Vrancea. Proiectul deciziei de încadrare revizuite și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 9.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro. 1.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare revizuite în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea. 2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, în termen de 10 zile de la data publicării pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea.
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate