COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

Program de Furnizare Apă

FURNIZAREA APEI CU PROGRAM ÎN LOCALITĂȚILE DIN ZONA RURALĂ

În perioada sezonului rece, începând de toamna, după finalizarea lucrărilor agricole, cantitatea de apă disponibilă în comunele din mediul rural este îndestulătoare pentru toți utilizatorii.

Odată cu venirea sezonului călduros, în contextul unui consum mare de apă pentru întreținerea culturilor agricole, furnizarea apei în regim continuu nu mai este posibilă în anumite localități.

Având în vedere aceste aspecte, până la finalizarea proiectului investițional, singura metodă de rezolvare a situației este furnizarea apei în baza unui program, ca și în anii anteriori.

OBREJIȚA 

Începând cu data de 13 mai 2022, asigurarea serviciului de alimentare cu apă în comuna Obrejița se va face zilnic între orele 6:00 – 9:00 și 17:00 -21:00.

RUGINEȘTI

Începând cu  data de 14 mai 2022 - în zilele pare - furnizarea apei se face în intervalul 7:00 - 22:00, pentru utilizatorii din satele Ruginești (partea de vale), Deleni, Văleni, Desăgești, Copăcești.

Începând cu data de 15 mai 2022 - în zilele impare - furnizarea apei se face în intervalul 7:00 - 22:00, pentru utilizatorii din satele Anghelești și Ruginești (în jumătatea dinspre localitatea Anghelești).

COTEȘTI

zilnic
06:00 - 10:00
17:00 - 21:00

zona Piața Cotești

- str. Echității, Vadului, Crizantemelor, Azurului, Magnoliei, Morii, Gîrlei.
zilnic
06:00 - 10:00
17:00 - 21:00

sat Valea Cotești

- str. Independenței, Trandafirilor, Credinței, Izvor, Aurora, Violetelor nr. 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49.
zilnic
06:00 - 10:00
17:00 - 21:00
sat Goleștii de Sus.

Sat BUDEȘTI

alternativ, o zi da, o zi nu

*începând cu 16 mai 2022

Budești (deal) – str. Eternității, Zefirului, Măceșului, Mărului

str. Avântului, Fântânelor, Primăvenii, Socului, Loturi,

Cenușari, Mălinului, Prunului.

alternativ, o zi da, una nu

*începând cu 17 mai 2022

str. Culturii, Castanului, Mușcatelor, Spicului, Răzoare, Liliacului,

Grădinarilor, Răsăritului, Dornei, Violetelor, Matului

Odobasca (deal) – str. Funcționarului

Odobasca (vale) – str. Rozelor, Muzelor, Miresmelor, Pădurii, Liniștei, Ficusului.

BORDEȘTI

luni și joi

*începând cu 16 mai 2022
09:00-16:00

Deal, Bordești de Jos și Nuci.

marți și vineri

*începând cu 17 mai 2022

09:00-16:00

Centru (Mățari, Chințari, Valea Bisericii)

miercuri și sâmbătă

*începând cu 19 mai 2022

09:00-16:00
Recea, Gobej

alternativ, o zi da, una nu

*începând cu 16 mai 2022
09:00-15:00
Calea Tâmboești

TÂMBOEȘTI

Începând cu data de 17 mai 2022, asigurarea serviciului de alimentare cu apă se va face câte o zi, alternativ, între orele 6:00 – 10:00 și 17:00 -21:00.

- 17 mai 2022 – Tâmboești, Pădureni, Ruget.

- 18 mai 2022 – Slimnic, Trestieni.

VÎRTEȘCOIU, satele BECIU, Râmniceanca, Faraoanele și Pietroasa

Începând cu data de 16 iunie 2022, asigurarea serviciului de alimentare cu apă se va face zilnic, între orele 7:00 – 10:00 și 16:00 -22:00.

DUMBRĂVENI

Începând cu data de 23 iunie 2022, alimentarea cu apă potabilă va fi întreruptă zilnic în intervalul orar 22:00 - 05:30.


CÂNDEȘTI

Începând cu data de 22 iunie 2022, asigurarea serviciului de alimentare cu apă se face alternativ o zi da, una nu, începând cu ora 12:00, timp de 24 h.

- 22 iunie 2022: Zona Repompare - Curăturilor, Viilor, Al. I. Cuza (nr. 62), Recea.

- 23 iunie 2022: Zona Pompare - Banu, Al. I. Cuza, Plainești-Dumbrăveni.

Acest program poate fi respectat în condițiile în care nu se depășește capacitatea maximă a bazinelor.


GUGEȘTI

Alimentarea cu apă potabilă se realizează zilnic în intervalele orare 06:30 - 09:00 și 17:00 - 21:00.


com. CÎRLIGELE, satele CÎRLIGELE, BLIDARI și BONȚEȘTI

Începând cu data de 25 iunie 2022, asigurarea serviciului de alimentare cu apă se face zilnic, între orele 5:00 – 10:00 și 16:00 -22:00.

Sat DĂLHĂUȚI

alternativ, o zi da, o zi nu

*începând cu 25 iunie 2022

Dălhăuți (vale) – str. Milcovul, Gabioanelor, Câmpului,

Dălhăuți, Fd. Căprioarei, Fd. Feraru, Fd. Ciobanului.

alternativ, o zi da, o zi nu

*începând cu 26 iunie 2022

Dălhăuți (deal) - str. Aurora, Banului, Bazinului, Dorobanți,

Fd. Crinului, Fd. Maritei, Fd. Metoc, Fd. Nucului, Fd. Onescu,

Fd. Salcâmilor,Fd. Stejarului, Lacul lui Toc, Livezii,

Mănăstirea Dălhăuți, Pădurarului, Tatovici, Vrancei. 

Precizăm faptul că perioadele de pauză sunt necesare pentru refacerea stocului de apă din rezervoare.

În funcție de consumul de apă sau de cantitatea de precipitații înregistrate, intervalul de furnizare a apei poate suferi modificări (poate fi redus, mărit sau poate fi asigurată apă în regim continuu).

N.B. * Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare stipulează la art. 4 alin. (1): ”apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodărești ale populației (…)” iar ”utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menționate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilități față de necesarul de apă potabilă al localităților (…)”. 

      ** Legea nr. 241/2006 precizează la art. 31 alin. (5): ”Utilizatorii au obligația de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv prevederile Regulamentului serviciului”.

    *** Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA” prevede la art. 201 alin. (2): ”În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau îngheț, distribuția apei se va face după un program propus de operator și aprobat de autoritatea administrației publice locale, program ce va fi adus la cunoștința utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media sau afișare).”

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Compania de Utilități Publice @ 2022 | Toate drepturile rezervate