COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare

Program de Furnizare Apă

FURNIZAREA APEI CU PROGRAM ÎN LOCALITĂȚILE DIN JUDEȚUL VRANCEA

În perioada sezonului rece, începând de toamna, după finalizarea lucrărilor agricole, cantitatea de apă disponibilă în comunele din mediul rural este îndestulătoare pentru toți utilizatorii.

Odată cu venirea sezonului călduros, în contextul unui consum mare de apă pentru întreținerea culturilor agricole, furnizarea apei în regim continuu nu mai este posibilă în anumite localități.

Având în vedere aceste aspecte, până la finalizarea proiectului investițional, singura metodă de rezolvare a situației este furnizarea apei în baza unui program, ca și în anii anteriori.

Cotești

- zona Piața Cotești

     zilnic, în intervalele orare

     6:00 - 10:00 și 17:00 - 21:00.

str. Azurului, Busuiocului, Crizantemelor, Echității,

Gârlei, Labirint, Macilor, Magnoliei, Marginii, Morii,

Vadului, Vișinilor.

- sat Valea Cotești

începând cu 16.04.2024, alternativ,

o zi în intervalul 6:00 – 10:00,

a doua zi în intervalul 17:00 – 21:00.

str. Independenței, Florilor, Aluniș, Cireșilor,

Trandafirilor, Crinului, Izvor, Aurora, Credinței.

- sat Goleștii de Sus, sat Hurhuia

începând cu 16.04.2024, alternativ,

o zi în intervalul 17:00 – 21:00,

a doua zi în intervalul 6:00 – 10:00.

str. Narciselor, Lalelelor, Teiului, Școlii, Înclinată,

Grădinilor, Speranței, Viilor, Mare, Constructorului.

- sat Budești

       începând cu 17.04.2024, alternativ, 

       o zi da, una nu. 

       În ziua în care se furnizează apă,

       intervalul orar va fi 6:00 – 22:00.

str. Apusului, Culturii, Castanului, Mușcatelor, Spicului,

Răzoare, Liliacului, Grădinarilor, Răsăritului, Dornei,

Violetelor, Crângului, Matului.

Odobasca (deal) – str. Funcționarului.

Odobasca (vale) – str. Rozelor, Muzelor, Miresmelor,

Pădurii, Liniștei, Ficusului.

      începând cu 18.04.2024, alternativ, 

      o zi da, una nu. 

      În ziua în care se furnizează apă,

      intervalul orar va fi 6:00 – 22:00.


Budești (deal) – str. Eternității, Zefirului,

Măceșului, Mărului.

str. Avântului, Fântânelor, Primăvenii,

Socului, Loturi, Cenușari, Mălinului, Prunului.

Cîrligele

- satele CÎRLIGELE, BLIDARI, BONȚEȘTI

Începând cu data de 4 iulie 2024, asigurarea serviciului de alimentare cu apă se va face alternativ, o zi da, una nu, după cum urmează:

-          în zilele pare, apa va fi asigurată în intervalul orar 5:00 - 11:00 și 16 - 22:00, în localitatea Cîrligele și pe str. Mihai Eminescu din Blidari;
-          în zilele impare, apa va fi asigurată în intervalul orar 5:00 - 11:00 și 16 - 22:00,
în localitățile Bontești, Blidari și pe străzile Moldovenilor, Narcisei și Aurora din Cârligele.


- sat Dălhăuți

începând cu 21 mai 2024,

alternativ, o zi da, o zi nu.

În ziua în care se furnizează apă, 
intervalul orar va fi 6:00 – 10:00.

Dălhăuți (deal) – zona 1

str. Bazinului, Fd. Onescu, Fd. Salcâmilor,

Livezii, Mănăstirea Dălhăuți, Vrancei.

începând cu 21 mai 2024,

alternativ, o zi da, o zi nu.

În ziua în care se furnizează apă, 
intervalul orar va fi 10:00 – 14:00.

Dălhăuți (deal) – zona 2

str. Aurora, Banului, Fd. Crinului, Fd. Maritei, Fd. Metoc,

Fd. Nucului, Fd. Stejarului, Lacul lui Toc, Pădurarului, Tatovici.

începând cu 22 mai 2024,

alternativ, o zi da, o zi nu.

În ziua în care se furnizează apă, 
intervalul orar va fi 6:00 – 22:00.

Dălhăuți (vale) – str. Milcovul, Dorobanți, Gabioanelor,

Câmpului, Dălhăuți, Fd. Căprioarei, Fd. Feraru, Fd. Ciobanului.

Tâmboești

Începând cu data de 26 iunie 2024, asigurarea serviciului de alimentare cu apă se va face câte o zi, alternativ, astfel:

-          Zile impare – zona Slimnic-Trestieni, în intervalele orare 6:00-11:00 și 17:00-22:00;

-          Zile pare – zona Tâmboești-Pădureni, în intervalele orare 6:00-11:00 și 17:00-22:00.


Bordești

Începând cu data de 24 mai 2024, asigurarea serviciului de alimentare cu apă se va face alternativ, astfel:

luni și joi

Bordești de Sus

Bordești de Jos

str. Dealului, Calea Eroilor

str. Dumbrăveni, Calea Tâmboești,

Primăverii, Viilor, Buturugi, Toamnei.

marți și vineri
Bordești de Sus
Recea, Gobej
miercuri și sâmbătă
Bordești de Sus

str. Podgoriilor, Eforie, Chințari, Pietroasa, Valea Bisericii,

Constantin Brâncoveanu, Victor Isofache, Școlii)

Vârteșcoiu

- satele FARAOANELE, PIETROASA, RÂMNICEANCA, BECIU.

Începând cu data de 8 iulie 2024, asigurarea serviciului de alimentare cu apă se va face zilnic, în intervalul orar 17:30 - 22:00. 

- zona Rotărești

Începând cu data de 10 iulie 2024, asigurarea serviciului de alimentare cu apă se va face zilnic, între orele 5:00 - 12:00 și 17:00 - 23:00.Jariștea

Începând cu data de 11 iulie 2024, asigurarea serviciului de alimentare cu apă se va face zilnic, între orele 6:00 - 9:00 și 18:00 - 21:00. 


Urechești

Începând cu data de 9 iulie 2024, asigurarea serviciului de alimentare cu apă se va face zilnic, între orele 6:00 - 21:00. 


Ruginești

Începând cu data de 10 iulie 2024, asigurarea serviciului de alimentare cu apă se va face alternativ, o zi da, una nu, astfel:

- zile pare - Zona de alimentare: Mușat și sat Anghelești,  între orele 7:00 - 22:00; 

- zile impare - Zona de alimentare: Văleni, Dăsăgești, Deleni, sat Copăcești, între orele &:00 - 22:00.Precizăm faptul că perioadele de pauză sunt necesare pentru refacerea stocului de apă din rezervoare.

În funcție de consumul de apă sau de cantitatea de precipitații înregistrate, intervalul de furnizare a apei poate suferi modificări (poate fi redus, mărit sau poate fi asigurată apă în regim continuu).


N.B. * Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare stipulează la art. 4 alin. (1): ”apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodărești ale populației (…)” iar ”utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menționate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilități față de necesarul de apă potabilă al localităților (…)”. 
      ** Legea nr. 241/2006 precizează la art. 31 alin. (5): ”Utilizatorii au obligația de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv prevederile Regulamentului serviciului”.
    *** Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA” prevede la art. 201 alin. (2): ”În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau îngheț, distribuția apei se va face după un program propus de operator și aprobat de autoritatea administrației publice locale, program ce va fi adus la cunoștința utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media sau afișare).

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate