COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Apă

Captare

Preocuparea de a oferi servicii de calitate la prețuri competitive se traduce prin:

- furnizarea de apă potabilă fără întreruperi

- asigurarea calității apei la intrarea în proprietatea clientului

- optimizarea consumurilor energetice (raport energie-mc de apă furnizat la preț cât mai mic)

- asigurarea rezervelor de apă pentru cel puțin 24 de ore, în condițiile infestării surselor de apă

- asigurarea unei capacități de pompare care să facă față în condițiile izbucnirii unor incendii de proporții.

Toate acestea sunt realizate cu ajutorul a două stații de pompare: SP Suraia și SP Vrancea.

SP Suraia este stația principală și are ca sursă de alimentare un front de captare cu 38 de puțuri, ce exploatează două pânze freatice de adâncime. Apa captată cu ajutorul acestor 38 de puțuri este stocată în 4 bazine de 5000 mc și unul de 10000 mc. În incinta stației de pompare Focșani se afla o stație de clorinare care asigură clorinarea apei în cele 5 bazine, ca măsură de prevenire și combatere a alterării calității apei. Clorinarea se face cu clor gazos.

SP Vrancea are ca sursă o captare subterană prin drenuri. Apa captată în zona Babele este transportată în stația Vrancea gravitațional și apoi pompată în aceeași rețea inelară din oraș. Clorinarea apei se realizează cu ajutorul unei soluții de hipoclorit.

Calitatea apei este urmărită zilnic (12 ore pe zi, inclusiv sâmbăta și duminica) de un laborator chimic și bacteorologic. În acest sens se recoltează probe din captări stocare și distribuție. Toți parametrii care sunt necesari asigurării unei bune funcționări sunt monitorizați de dispeceratul din cadrul stației de pompare Suraia.

FRONTUL DE CAPTARE se află pe partea stângă a drumului Focșani–Suraia și este alcătuit din 24 de incinte securizate, echipate cu unul sau două foraje de adâncime. Forajele sunt executate în două straturi acvifere diferite, unul la aprox. 65m, celalalt la aprox. 175m.

Exploatarea rațională a captărilor de apă subterană cuprinde ansamblul de măsuri care asigură obținerea calității și cantității de apă necesară, concomitent cu protecția calitativă și cantitativă a resursei. Astfel, se monitorizează permanent nivelul hidrostatic si hidrodinamic al celor două straturi acvifere și debitul asigurat de fiecare puț.

Frontul de captare este automatizat suportând comenzi de pornire-oprire, monitorizare și înregistrare a parametrilor necesari diagnosticării complete a stării forajului, precum și supravegherea electronică a securității incintelor cu ajutorul unor senzori de prezență.

Captarea apei brute

Sursa de apă Focșani (Frontul de Captare Focșani) este amplasată pe partea stângă a DJ Focșani-Suraia. Puțurile exploatează selectiv acviferele întâlnite. Orizonturi acvifere sunt cantonate în depozitele stratelor grosiere de Cândești.

Sursa de apă Babele este situată pe partea dreaptă a drumului național DN 2D Focșani-Brașov Km27, în jud. Vrancea, pe raza comunei Vidra, sat Burca, punct Cucuieți. Din această sursă se captează apa din infiltrații de mal, prin dren ovoid.


  Uzina de Apă

Uzina de Apă Focșani este situată în partea de est a municipiului Focșani pe drumul județean DJ 204D Focșani–Suraia.

Apa brută captată din frontul de captare este transportată la Uzina de Apă prin intermediul a trei aducțiuni, cu următoarele caracteristici:

Nr. Crt.Diametrul Nominal
(mm)
MaterialLungime
(m)
1500Azbociment
2.100
2600HOBAS
3.300
3600PREMO
4.500
Înmagazinarea apei se face în 4 bazine circulare semiîngropate, cu o capacitate de 5000 mc și 1 bazin dreptunghiular semiîngropat, cu o capacitate de 10000 mc. Apa înmagazinată este supusă procesului de clorinare.

Stația de clorinare cuprinde următoarele circuite tehnologice:

-    circuitul de preparare și dozare a soluției de clor;

-    prepararea soluției de neutralizare a scăpărilor accidentale de clor;

-    recircularea prin pompare a soluției neutralizante.

In spațiile în care pot apărea scurgeri de clor sunt montați senzori de clor, gestionați de o centrală de alarmare. Ambele stații sunt monitorizate și echipate cu traductori de presiune, senzori de temperatură pentru fiecare motor, alarmare în caz de inundare a bazei etc.

Stația de Pompare Vrancei

Este situată pe drumul național DN 2D Focșani-Brașov, apa captată din Sursa Babele fiind transportată pe o distanță de 28,5 Km printr-o aducțiune din beton. Apa înmagazinată este supusă procesului de clorinare.

În incinta stației se află 5 bazine de stocare, 2 stații de pompare și o stație de clorinare.

   Rețele de apă

Distribuția apei potabile se realizează într-un sistem inelar și ramificat, având două componente:

  • Distribuția primară - sistem inelar și ramificat care alimentează prima zonă de presiune (imobilele cu cel mult P+2E), compus din sistemul de magistrale de transport și distribuție a apei potabile cu următoarea structură:
Material
Lungime 
(m)

Ani punere în funcțiune
Fc
34.620,5
1964-1970
OL
23.602,3
1970-1998
AZBO
19.624,7
1964-1986
Fd
12.465,5
2001
PEHD
11.116
2001-2008
PVC
1.740
1980
Pemo
1.060
1973
Hobas
530
1973
Branșamente Stații hidrofor (SH) în funcție de material:
Material
Lungime 
(m)

Ani punere în funcțiune
OL 
3.976
1970-1989
PEHD
2.529
2000-2001
AZBO
335

1973

  • Distribuția secundară - sistem ramificat care are drept scop asigurarea presiunii pentru a doua zonă de presiune, la imobilele de tip blocuri de min. P+3E, lucru care se realizează prin intermediul a 52 stații de repompare (stații hidrofor) și a unei rețele de distribuție compusă în majoritate din conducte din PEHD, cu o lungime totală de aproximativ 62,2 km.Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate