COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE FOCȘANI

operator regional al serviciilor de apă și canalizare
Astăzi Servicii Mai Bune Ca Ieri | Maine Servicii Mai Bune Ca Astăzi

Apa meteorică

De ce este important ca apa pluvială să fie epurată?

Dacă în trecut se considera că APELE METEORICE sunt convențional curate și pot fi evacuate direct în râu, în timp acest lucru s-a dovedit a fi FALS.

De fapt, apele meteorice, înainte de a ajunge pe sol, spală din atmosferă poluanții existenți și, împreună cu uleiurile, hidrocarburile de pe asfalt și apele uzate menajere, sunt preluate în sistemul de canalizare și transportate la Stația de Epurare a orașului.

Pulberile în suspensie și dioxidul de azot sunt recunoscuți în prezent drept poluanți care afectează grav sănătatea umană. De exemplu, pulberile fine în suspensie (PM2,5) din aer reduc speranța de viață cu peste opt luni.

Prin urmare, dacă nu ar fi curățată, ”apa de ploaie” ar realiza transferul agenților poluatori din aer și de pe sol direct în râuri. De aceea este esențial ca apa meteo să treacă prin filtrul numit Stație de Epurare.

Cum se calculează apa meteo?

Conform prevederilor legale[1], cantitatea de apă meteorică se determină în 2 moduri:

  1. în sistem paușal - pentru fiecare categorie de folosință în parte, prin înmulțirea cantităților specifice normate, precizate în HCL nr. 125/1996, pentru agenții economici: 0,0417 mc/mp/lună cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, exclusiv terenurile arabile și grădinile aferente fiecărui utilizator. Toate aceste suprafețe sunt declarate și asumate de utilizator prin semnarea Fișei Punctului de Consum, anexă la Contract.
  2. prin calcul exact - când utilizatorul dorește o dimensionare exactă a cantităților de apă meteorică preluate de pe suprafața proprietății, conform legislației în vigoare, se poate aplica sistemul de calcul exact prevăzut în standardul român. În acest caz, calculul cantității totale de apă meteorică se determină în funcție de coeficienții de scurgere specifici fiecărei suprafețe. Astfel, cantitatea totală de apă meteorică se determină prin înmulțirea cantităților specifice de precipitații comunicate de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite și coeficienții de scurgere prevăzuți în standardul român.

Astfel, la încheierea contractului, utilizatorul poate opta și își asumă una dintre cele două modalități de calcul pentru determinarea cantităților de apă meteorică. În prima variantă, utilizatorul ia la cunoștință prin semnarea Anexei la Contract, în timp ce alegerea celei de-a doua modalități de calcul este însușită, de asemenea, prin Act adițional la Contract.

Facturarea apei meteorice în sistem paușal presupune efectuarea aceluiași tip de calcul și includerea în factură a unor detalii care nu se modifică de la o lună la alta, pentru fiecare utilizator în parte, reprezentând astfel o acțiune redundantă.

În situația în care utilizatorul optează ulterior pentru sistemul de calcul exact, în funcție de coeficienții de scurgere, acesta poate reveni la vechiul sistem (în paușal) numai după trecerea unei perioade de minim 12 luni.

De reținut este și faptul că sistemele de canalizare pot fi unitare, separative și mixte. Sistemele unitare și mixte transportă, pe lângă apele uzate menajere și industriale și pe cele meteorice, care sunt de asemenea primite în stațiile de epurare și pentru care se realizează consumuri de materiale și energie suplimentare. Astfel, pe principiul poluatorul plătește, toți beneficiarii sistemului de canalizare unitar sau mixt trebuie să suporte costul preluării, transportului și epurării apei meteorice.

Rețelele de canalizare executate în zonele rurale și în unele orașe, prin intermediul fondurilor europene, sunt în sistem separativ (colectează doar apele uzate menajere) și, ca urmare, în aceste localități nu se plătește apa pluvială.

Precizăm în final alte două acte normative extrem de importante: Directiva Europeană nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, precum și HG nr. 188/2002 de aprobare a Normelor privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. În cadrul acestor norme, apele uzate orășenești sunt definite ca AMESTEC de ape uzate menajere, ape pluviale și ape industriale.


Cantitatea de precipitații transmisă de A.N.M. în luna iunie 2024, utilizată pentru dimensionarea cantității de apă meteorică din factura lunii iulie 2024
Stația MeteorologicăCantitatea de precipitații (litri/mp)
Focșani
49,3
Adjud
96,7


[1] Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, și Regulamentul unificat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Vranceaqua” și care sunt prevăzute cu rețele de canalizare în sistem unitar sau mixt.Stația Meteorologică an luna Cantitate (litri/mp)
Focsani 2024 1 20.8
Adjud 2024 1 16.4
Focsani 2024 2 2.9
Adjud 2024 2 6.4
Focsani 2024 3 50.1
Adjud 2024 3 63.2
Focsani 2024 4 33
Adjud 2024 4 42.2
Focșani 2024 5 45.3
Adjud 2024 5 21.1
Focsani 2023 1 84.5
Adjud 2023 1 28.3
Focsani 2023 2 6.5
Adjud 2023 2 2.9
Focsani 2023 3 8.8
Adjud 2023 3 5.9
Focsani 2023 4 69.7
Adjud 2023 4 75.9
Focsani 2023 5 34.7
Adjud 2023 5 28.3
Focsani 2023 6 39.2
Adjud 2023 6 39.3
Focsani 2023 7 37.2
Adjud 2023 7 136.1
Focsani 2023 8 46.5
Adjud 2023 8 64.9
Focsani 2023 9 5.2
Adjud 2023 9 17
Focșani 2023 10 5
Adjud 2023 10 3.2
Focsani 2023 11 61.8
Adjud 2023 11 59.9
Focsani 2023 12 7.3
Adjud 2023 12 1.7
Focsani 2022 1 2
Adjud 2022 1 6.1
Focsani 2022 2 9.5
Adjud 2022 2 6.8
Focsani 2022 3 7.7
Adjud 2022 3 1.9
Focsani 2022 4 62.5
Adjud 2022 4 46.2
Focsani 2022 5 28.1
Adjud 2022 5 28.7
Focsani 2022 6 63.5
Adjud 2022 6 29.6
Focsani 2022 7 112.4
Adjud 2022 7 35
Focșani 2022 8 35.6
Adjud 2022 8 73.9
Focsani 2022 9 35.7
Adjud 2022 9 31.9
Focșani 2022 10 6.1
Adjud 2022 10 6.3
Focsani 2022 11 51.8
Adjud 2022 11 48.8
Focsani 2022 12 26.6
Adjud 2022 12 16.6
Focșani 2021 1 41.2
Adjud 2021 1 30.8
Focșani 2021 2 7.1
Adjud 2021 2 5.7
Focșani 2021 3 35
Adjud 2021 3 33.7
Focșani 2021 4 45.3
Adjud 2021 4 22.9
Adjud 2021 5 20.5
Focşani 2021 6 126.3
Adjud 2021 6 104.8
Focșani 2021 7 40.8
Adjud 2021 7 31
Focșani 2021 8 45.1
Adjud 2021 8 54.5
Focsani 2021 9 4.8
Adjud 2021 9 9.3
Focsani 2021 10 14.5
Adjud 2021 10 3.7
Focsani 2021 11 13.6
Adjud 2021 11 6
Focsani 2021 5 33
Focsani 2021 12 54.8
Adjud 2021 12 58.4
Focșani 2020 2 16.5
Adjud 2020 2 7
Focșani 2020 3 21.4
Adjud 2020 3 25.4
Focșani 2020 4 9.5
Adjud 2020 4 1.8
Focșani 2020 5 62.7
Adjud 2020 5 62.5
Focșani 2020 6 109.7
Adjud 2020 6 47.4
Focșani 2020 7 19
Adjud 2020 7 33.4
Focșani 2020 8 14.1
Adjud 2020 8 33.4
Focșani 2020 9 23.3
Adjud 2020 9 32.9
Focșani 2020 10 78
Adjud 2020 10 80.6
Focșani 2020 11 14.8
Adjud 2020 11 4.5
Focșani 2020 12 113.9
Adjud 2020 12 73.3
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro / www.mfe.gov.ro
Compania de Utilități Publice © 2024 | Toate drepturile rezervate